zoofirma.ru
A+ A A-

Кримінальна відповідальність за ухилення від призову по мобілізації

Нові зміни до Кримінального кодексу України:

Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу - карається обмеженням волі на строк до трьох років.{Стаття 335 в редакції Закону № 116-VIII від 15.01.2015}

Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією

Ухилення від призову за мобілізацією - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Безпосередній об’єкт цього злочину збігається з об’єктом ухилення від призо­ву на строкову військову службу (див. коментар до ст. 335 КК). Суспільна небезпеч­ність ухилення від призову за мобілізацією обумовлена тим, що мобілізація пов’язується з умовами особливого періоду в державі - із загрозою нападу, небезпекою державній незалежності України. Стаття 3 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в редакції від 13 травня 1999 р. (ВВРУ. - 1999. - № 27. - Ст. 221) визна­чає мобілізацію як комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведен­ня національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, Збройних Сил, інших військових фор­мувань, сил цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Відповідно до цього Закону цільова мобілізація у мирний час може проводитися з метою ліквіда­ції наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.

 Саме це і є підставою криміналізації ухилення від призову за мобілізацією осіб, які підлягають такому призову.

 Об’єктивна сторона злочину виражається в бездіяльності - ухиленні будь-яким способом від призову за мобілізацією (див. коментар до ст. 335 КК).

 Суб’єктивна сторона - прямий умисел. Мотиви на кваліфікацію не впливають.

 Суб’єкт - особа що підлягає мобілізації. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» це: військовозобов’язані, що знахо­дяться в запасі, та громадяни, що підлягають на час мобілізації призову на військову службу і отримали мобілізаційні посвідчення (повістки).

 Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів

 Ухилення військовозобов’язаного від військового обліку після попере­дження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, - карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

Ухилення військовозобов’язаного від навчальних (чи перевірних) або спе­ціальних зборів - карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян або арештом на строк до шести місяців.

Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу» передбачає, що виконання військового обов’язку військовозобов’язаним у запасі в мирний час по­лягає у дотриманні порядку та правил військового обліку, проходження зборів.

Частина 1 ст. 337 КК передбачає ухилення військовозобов’язаного від військово­го обліку.

Безпосередній об’єкт цього злочину такий же, як і у злочині, передбаченому у ст. 335 КК (див. коментар до ст. 335 КК).

Об’єктивна сторона виражається в бездіяльності - ухиленні від військового обліку, тобто в невиконанні обов’язку дотримуватися правил військового обліку, пе­редбачених у статтях 33-37 зазначеного Закону.

Обов’язковою умовою ухилення є нез’явлення військовозобов’язаного після по­передження, зробленого відповідним військовим комісаріатом. Якщо такого попере­дження не було, можлива лише адміністративна відповідальність за ст. 210 КУпАП.

Суб’єктивна сторона - прямий умисел.

Суб’єкт спеціальний - військовозобов’язаний, тобто особа, що перебуває у за­пасі і відповідно до п. 6 ст. 1 зазначеного Закону повинна виконувати військовий обов’язок. Це можуть бути не тільки чоловіки, але й жінки, які за фахом мають ме­дичну або іншу спеціальну підготовку, придатні до військової служби і взяті на вій­ськовий облік. Згідно з п. 7 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військо­ву службу» вони зобов’язані виконувати правила військового обліку.

 

zoofirma.ru

Register

User Registration
or Скасувати
zoofirma.ru

Ремонт в Обухове Строительные работы Обухов Отделочные работы Продаж живина, сальцій, комбікорм

Facebook