Шпатлевка стен под обои. Быстрая шпатлевка стен своими руками. Стоимость шпатлевки стен. Штукатурка стен цена. Быстрая штукатурка стен своими руками. Отделка стен штукатуркой. Декоративная отделка стен. Качественная отделка стен декоративным камнем. Отделка стен своими руками. Мини токарный станок своими руками. Как сделать токарный станок своими руками. Настольный токарный станок своими руками. Облицовка дома кирпичом. Качественная облицовка дома кирпичом фото. Наружная облицовка дома. Как начать бизнес с нуля. Быстро начать бизнес без вложений. Начать бизнес с нуля идеи. Канализация в частный дом. Хочу сделать канализация своими руками. Водоснабжение и канализация дома. Строительство фундаментов цены. Быстрая строительство фундамента своими руками. Технология строительства фундамента.
zoofirma.ru
A+ A A-

ПРОЕКТ

 

           Зареєстровано у виконавчому комітеті                                                        Затверджено на загальних

           Києво – Святошинської РДА                                                                         зборах засновників

           Рішення про державну реєстрацію                                                               Протокол  № ____

            №____  від______  2015 року                                                                        від _________   2015 року

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«РАЙОННА СПІЛКА ВОЇНІВ – УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Назва громадської організації, її статус та юридична адреса.

2.Мета та завдання громадської організації.

3.Умови і прядок прийому в члени (учасники) громадської організації, вибуття з неї.   

4. Права і обов’язки членів (учасників) організації.

5. Управління організації.

6. Джерела формування коштів та майно організації.

7. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту організації.

8. Порядок припинення діяльності  організації.

 

  

 

 

 

1. НАЗВА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РАЙОННА СПІЛКА ВОЇНІВ – УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО –СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ, ВИБУТТЯ З НЕЇ, ЇЇ СТАТУС ТА ЮРИДИЧНА АДРЕСА

1.1 Громадська організація «Районна спілка воїнів-учасників антитерористичної операції Києво – Святошинського району» (далі – організація) є місцевою громадською організацією, яка на принципах патріотизму, високої політичної моралі та вільного волевиявлення об’єднує громадян Києво – Святошинського району для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2 Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законодавства України та цього Статуту.

1.3 Діяльність Організації поширюється на всю територію Києво – Святошинського району.

1.4 Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності органів управління, гласності в роботі з метою  задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

1.5  Повна назва Організації:

-українською мовою – Громадська організація «Районна спілка воїнів-учасників антитерористичної операції Києво – Святошинського району»;

-російською мовою – Общественная организация районный союз воинов-учасников антитеррористической операции Киево – Святошинского района»; 

1.6  Скорочена назва Організації:

українською мовою – ГО «РС воїнів-учасників АТО Києво – Святошинського району»;

російською мовою – ОО «РС воинов-учасников АТО Киево – Святошинского района».

1.7 З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може безпосередньо здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку, та іншу діяльність шляхом утворення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної організації особи, засновувати підприємства у порядку, встановленому законом, створювати свої осередки  в населенних пунктах Києво – Святошинського району.

1.8 Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язання Організації. Організація не несе відповідальність за зобов’язаннями своїх членів, крім випадків передбаченими чинним законодавством.

1.9 Організація в повному обсязі користується правами, визначеними нормативно – правовими актами, які регулюють діяльність об’єднань громадян (громадських організацій).

1.10 Організація має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем а також виступати в якості третьої особи у судах загальної та адміністративної юрисдикції, господарських судах України, бути стороною в третейському суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

1.11 Для досягнення своїх цілей та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

-поширювати інормацію про діяльність Організації через засоби масової інформації;

-організовувати проведення в установленому порядку конгресів, конференцій, семінарів, концертів, зустрічей тощо;

-сприяти в організації та проведення благодійних акцій та заходів;

-засновувати засоби масової інформації;

-сприяти створенню умов для залучення молоді до активної участі у суспільних, законотворчих процесах;

-сприяти розробці та впровадженню технологій ефективного використання творчого потенціалу молоді у проведенні реформ;

-сприяти приходу до органів державної влади та органів місцевого самоврядування представників молодого покоління України;

-ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та діяльності;

-одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

-вносити пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

-публічно викладати свою позицію з питань державної політики і суспільного життя держави;

-брати участь в обговоренні дій і рішень органів державної влади, давати громадську оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні і не державні засоби масової інформації;

-співпрацювати з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями, тощо;

-підтримувати міжнародні зв’язки з громадськими організаціями інших держав, не заборонених чинним законодавством.

 1.12 Організація є неприбутковою юридичною особою, має печатку та штамп зі своїм найменуванням, має рахунки у банківських установах, має свою символіку. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.13 Діяльність Організації не обмежується строком.

Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй рухомим та нерухомим майном, коштами у банківських установах тощо.  

Організація не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Організації, крім випадків передбачених законодавством України.

1.14 Місцезнаходження Організації та юридична адреса: м. Київ, вул. Котельникова, 25

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РАЙОННА СПІЛКАВОЇНІВ – УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО –СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ, ВИБУТТЯ З НЕЇ

2.1 Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів організації а також захист соціальних інтересів членів організації, членів сімей загиблих воїнів – учасників АТО а також осіб, з числа військовослужбовців та бійців добровольчих формувань які стали інвалідами внаслідок поранень, отриманих під час проведення АТО.    

2.2 Основними завданнями Організації є:

-сприяння самореалізації членів Організації;

-представлення й захист законних інтересів членів організації, членів сімей загиблих воїнів – учасників АТО а також осіб, з числа військовослужбовців та бійців добровольчих формувань які стали інвалідами внаслідок поранень, отриманих під час проведення АТО в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування;

-сприяння духовному зростанню особистості, розвитку та реалізації громадської свідомості та інтелектуального потенціалу;

-сприяння військово - патріотичному вихованню молоді;

-поширення інформації про діяльність Організації.

 

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ (УЧАСНИКИ) ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «РАЙОННА СПІЛКА ВОЇНІВ – УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО –СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ», ВИБУТТЯ З НЕЇ

3.1 Членство в Організації є добровільним. Воно може бути  індивідуальним та/або колективним

3.2 Членами Організації можуть бути дієздатні громадяни України, незалежно від соціального статусу, раси, національності, статі, віросповідання, які дотримуються Статуту Організації, які є учасниками АТО, бійці добровольчих формувань, особи, які отримали інвалідність під час проведення АТО, члени сімей загиблих воїнів АТО.

3.3 Вступ до Організації здійснюється на підставі особистої письмової заяви, яка подається до керівного органу Організації. Рішення про прийом в члени Організації приймається простою більшістю голосів членів Ради Організації.

3.4 Прийнятому в члени Організації видається членський квиток, зразок якого затверджується радою Організації.

3.5 Вибуття члена із Організації здійснюється на підставі поданої заяви до Ради Організації або виключення за систематичне порушення Статуту. Якщо своїми діями член Організації  наносить моральну чи матеріальну шкоду Організації  або її членам, то такий член може бути виключений з Організації рішенням керівного органу. 

 

 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  «РАЙОННА СПІЛКА ВОЇНІВ – УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО –СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»

 

4.1 Члени Організації мають права та обов’язки, передбачені законодавством України та цим Статутом.

4.2 Члени Організації  воїнів-учасників АТО Києво – Святошинського району мають право:

- обирати та бути обраними до керівних органів Організації;

-висувати свою кандидатуру на будь-які посади в Організації;

-вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту, брати участь у виробленні мети та завдань Організації;

-вносити на розгляд керівного органу будь-які питання, пов’язані з діяльністю Організації та вживати заходів щодо їх вирішення;

-бути присутнім на засіданнях керівного органу при обговоренні питань, що безпосередньо пов’язані з цим членом;

-бути членом інших об’єднань громадян;

-одержувати інформацію, щодо діяльності Організації;

-безпосередньо брати участь у заходах, акціях та інших формах діяльності Організації;

-вільно висловлювати свої погляди, відстоювати свою думку і обговорювати будь-які питання діяльності Організації;

-при не згоді з рішенням будь-якого органу або посадової особи Організації, оскаржити таке рішення у встановленому порядку до суду;

-з власної ініціативи припинити членство в Організації;

4.3 Кожен член Організації зобов’язаний:

-дотримуватись Статуту Організації;

-реалізовувати мету і завдання Організації;

-виконувати рішення керівного органу Організації;

-виконувати взяті на себе обов’язки та  доручення керівних органів Організації;

-брати активну участь у здійсненні статутних завдань Організації;

-дбати про зміцнення авторитету Організації;  

-дотримуватись норм моралі та етики.

 

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ

 ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  «РАЙОННА СПІЛКА  ВОЇНІВ – УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»

 

5.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори, які вирішують усі основні питання діяльності Організації а саме:

-визначення організаційної структури Організації;

-прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень;

-обрання складу Правління Організації, Ревізійної комісії, обрання Голови Правління, заступників Голови Правління, секретаря;

-загальний порядок використання коштів та майна Організації і прийняття відповідних документів;

-визначає суму, порядок сплати вступних та членських внесків;

-прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності Організації;

-Загальні збори можуть розглядати будь-які інші питання щодо діяльності Організації;

5.2. Кожний член Організації має один голос на Загальних зборах.

5.3. Загальні збори збираються за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Загальні збори вважаються чинними, якщо в їхній роботі беруть участь не менш як 50% членів Організації. Усі рішення Загальних зборів ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів учасників Загальних зборів.

5.4. Загальні збори очолює голова Зборів, який обирається із учасників Зборів.

5.5. Скликання зборів (в тому числі і позачергових) може ініціювати Голова Правління Організації або не менше як 50% членів Організації.

5.6. Про проведення Загальних зборів (в тому числі і позачергових) Голова Правління повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 20 днів до їх початку.

5.7. Рішення Загальних зборів (в тому числі і позачергових) оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем Зборів.

 

ПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  «РАЙОННА СПІЛКА  ВОЇНІВ – УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»

 

5.8. У період між Загальними зборами постійно діючим виконавчим органом Організації є Правління. Кількісний склад Правління затверджується Загальними зборами. Строк повноважень Правління -   1 (один) рік. Правління вирішує усі питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів.

5.9. Голова правління, заступник голови правління, секретар та члени правління обираються загальними зборами Організації строком на 1(один) рік.

5.10. Правління вирішує такі питання:

-розробляє заходи по забезпеченню виконання завдань і функцій, покладених на членів Організації Статутом та рішеннями Загальних зборів, умовами та договорами;

-визначає розмір та порядок сплати вступних та членських внесків;

-організує та проводить засідання Загальних зборів;

-приймає рішення про прийом, вихід та виключення з членів Організації;

-розробляє та затверджує зразки символіки, печатки, атрибутики Організації;

-приймає рішення про створення госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств, в порядку встановленому діючим законодавством та місцевих осередків;

5.11. Засідання Правління Організації вважається чинним, якщо на ньому присутні більше половини його членів. Усі рішення на засіданнях Правління Організації ухвалюються простою більшістю голосів. Засідання Правління Організації протоколюються. Протокол засідання Правління Організації підписує голова Правління Організації та секретар.

5.12. Правління Організації очолює Голова, який здійснює керівництво поточною діяльністю Правління Організації.

5.13. Повноваження Голови Правління:

-від імені Організації має право підписувати документи, у т.ч. заяви, запити, які подаються до органів державної влади, до підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, позовні заяви, заперечення на позовні заяви, господарські договори,  тощо;

-представляє Організацію у відносинах з  державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями;

-від імені Організації здійснює інші повноваження керівника юридичної особи надані Цивільним, Господарським кодексами України;

5.14. Голова Правління Організації відповідає за збереження документації Організації.

5.15. Підпис представника колективного члена на документах Організації в разі необхідності може бути засвідчений печаткою відповідної юридичної особи, колектив якої є членом Організації.

5.16. За відсутності Голови правління Організації (відпустка, відрядження, тощо) його обов’язки виконує Заступник Голови Правління.

 

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  «РАЙОННА СПІЛКА  ВОЇНІВ – УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»

 

5.17. Контроль за фінансовою та іншою діяльністю Організації здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Загальними Зборами Організації строком на 1 (один) рік.

Ревізійна комісія здійснює ревізію не менш ніж один раз на рік за власною ініціативою або ініціативою Голови Правління або Загальних зборів Організації.

Ревізійна комісія подає висновок за річними звітами та балансами. Результати перевірок Ревізійна комісія надає Загальним зборами.

Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами Правління Організації.

5.18. В межах своїх повноважень а також у разі виявлення фінансових порушень Ревізійна комісія має право вимагати від членів Організації та посадових осіб Організації необхідні матеріали та пояснення.

5.19. Ревізійна комісія Організації є правомочною приймати рішення, якщо на засіданнях присутні всі члени Ревізійної комісії Організації особисто.

5.20. Кожен член Ревізійної комісії має право одного голосу.

5.21. Усі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів.

5.22. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується головуючим (Головою Ревізійної комісії) та секретарем.

5.23. Члени Ревізійної комісії, які не згодні з рішенням Ревізійної комісії, вправі висловити окрему думку, що вноситься до протоколу та доводиться до відома Загальних зборів Організації.

5.24. Голова, члени Правління та голова Ревезійної комісії, секретар  є посадовим особами.

 

6. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ТА  МАЙНО ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  «РАЙОННА СПІЛКА  ВОЇНІВ – УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»

 

6.1. Організації володіє на правах власності майном та коштами Організації, необхідними для реалізації своїх статутних завдань. ГО воїнів-учасників АТО Києво – Святошинського району використовує належне їй майно на свій розсуд, відповідно до законодавства України та цього Статуту.

6.2. Майно та кошти Організації формується за рахунок:

-Коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, благочинних та спонсорських внесків чи гуманітарної допомоги від юридичних та фізичних осіб, дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

-Пасивних доходів;

-Коштів або майна, які надходять від проведення основної діяльності, з урахуванням особливостей Податкового кодексу України;

-вступних та членських внесків;

6.3. Організація самостійно визначає порядок формування фондів (фонд заробітної плати, резервний фонд тощо), напрями використання грошових надходжень. Право власності на майно Організації реалізує вищий орган – Загальні Збори ГО воїнів-учасників АТО Києво – Святошинського району.

6.4. Організація має право вільно розпоряджатись належним їй рухомим та нерухомим майном, вчиняти щодо свого рухомого та нерухомого майна будь-які правочини, що не суперечать Цивільному та Господарському кодексам України іншим нормативно – правовим актам, які регулюють майнові та не майнові відносини.

6.5. Кошти та майно Організації не можуть вільно перерозподілятися між його членами, а використовуються для досягнення мети і розв'язання завдань, передбачених цим Статутом.

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  «РАЙОННА СПІЛКА  ВОЇНІВ – УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»

 

7.1. Зміни і доповнення до Статуту приймаються Загальними зборами Організації за умови, що за таке рішення проголосувало не менше трьох четвертих від загальної кількості членів Організації. Внесені зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  «РАЙОННА СПІЛКА  ВОЇНІВ – УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»

 

8.1. Припинення діяльності Організації може проводитися шляхом її реорганізації, злиття з іншою громадською організацією.

8.2. Реорганізація та злиття з іншою громадською організацією здійснюється за рішенням загальних зборів  Організації.

При реорганізації Організації новостворена юридична особа не є правонаступником Організації.

При злитті з іншою громадською організацією вся сукупність прав та обов’язків Організації переходить до її правонаступника –  іншої громадської організації.

8.3. Ліквідація Організації здійснюється за рішеннями Загальних зборів організації або суду.

Орган, який прийняв рішення про ліквідацію, призначає ліквідаційну комісію, яка розраховується з державою, кредиторами та орендодавцями, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію.

8.4. Активи, що залишаються після ліквідації, не підлягають перерозподілу між членами Організації а передаються іншій неприбутковій організації або за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

 

Пропозиції, зміни надсилайте на адресу

Goncharuk11@ukr.net

zoofirma.ru

Register

User Registration
or Скасувати
zoofirma.ru

Ремонт в Обухове Строительные работы Обухов Отделочные работы Продаж живина, сальцій, комбікорм

Facebook