Шпатлевка стен под обои. Быстрая шпатлевка стен своими руками. Стоимость шпатлевки стен. Штукатурка стен цена. Быстрая штукатурка стен своими руками. Отделка стен штукатуркой. Декоративная отделка стен. Качественная отделка стен декоративным камнем. Отделка стен своими руками. Мини токарный станок своими руками. Как сделать токарный станок своими руками. Настольный токарный станок своими руками. Облицовка дома кирпичом. Качественная облицовка дома кирпичом фото. Наружная облицовка дома. Как начать бизнес с нуля. Быстро начать бизнес без вложений. Начать бизнес с нуля идеи. Канализация в частный дом. Хочу сделать канализация своими руками. Водоснабжение и канализация дома. Строительство фундаментов цены. Быстрая строительство фундамента своими руками. Технология строительства фундамента.
zoofirma.ru
A+ A A-

Зареєстровано в Управлінні юстиції                                                                                                                                      Затверджено на загальних

Києво – Святошинського району                                                                                                                                            зборах засновників

Рішення про державну реєстрацію                                                                                                                                        Протокол  № ____

№____  від______  2015 року                                                                                                                                                від _________   2015 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ВОЇНІВ – УЧАСНИКІВ

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

 КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Київ

2105 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Назва громадської організації, її статус та юридична адреса.

2.Мета та завдання громадської організації.

3.Умови і прядок прийому в члени (учасники) громадської організації, вибуття з неї.   

4. Права і обов’язки членів (учасників) організації.

5. Управління організації.

6. Джерела формування коштів та майно організації.

7. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту організації.

8. Порядок припинення діяльності  організації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.НАЗВА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,

ЇЇ СТАТУС ТА ЮРИДИЧНА АДРЕСА

 

1.1 Громадська організація «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» (далі – ГО воїнів-учасників АТО Києво – Святошинського району) є місцевою громадською організацією, яка на принципах патріотизму, високої політичної моралі та вільного волевиявлення об’єднує громадян Києво – Святошинського району для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2 Громадська організація «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»  здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законодавства України та цього Статуту.

1.3 Діяльність Організації поширюється на всю територію Києво – Святошинського району.

1.4 Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності органів управління, гласності в роботі з метою  задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

 

1.5  Повна назва Організації:

- українською мовою - Громадська організація «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»;

-російською мовою – Общественная организация «ВОИНОВ-УЧАСНИКОВ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ КИЕВО – СВЯТОШИНСКОГО РАЙОНА»; 

 

1.6  Скорочена назва Організації:

 українською мовою – ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»;

 російською мовою – ОО  «ВОИНОВ-УЧАСНИКОВ АТО КИЕВО – СВЯТОШИНСКОГО РАЙОНА» .

 

1.7 З метою виконання статутних завдань і цілей ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»  може безпосередньо здійснювати необхідну господарську діяльність без мети отримання прибутку, та іншу комерційну діяльність шляхом утворення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної організації особи, засновувати підприємства у порядку, встановленому законом.

 

1.8 Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язання Організації. Організація не несе відповідальність за зобов’язаннями своїх членів, крім випадків передбаченими чинним законодавством.

 

1.9 ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» в повному обсязі користується правами, визначеними нормативно – правовими актами, які регулюють діяльність об’єднань громадян (громадських організацій).

 

1.10 ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем а також виступати в якості третьої особи у судах загальної та адміністративної юрисдикції, господарських судах України, бути стороною в третейському суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

 

1.11 Для досягнення своїх цілей та виконання статутних завдань ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»  у встановленому чинним законодавством порядку має право:

-поширювати інормацію про діяльність Організації через засоби масової інформації;

-організовувати проведення в установленому порядку конгресів, конференцій, семінарів, концертів, зустрічей тощо;

-сприяти в організації та проведення благодійних акцій та заходів;

-засновувати засоби масової інформації;

-сприяти створенню умов для залучення молоді до активної участі у суспільних, законотворчих процесах;

-сприяти розробці та впровадженню технологій ефективного використання творчого потенціалу молоді у проведенні реформ;

-сприяти приходу до органів державної влади та органів місцевого самоврядування представників молодого покоління України;

-ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та діяльності;

-одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

-вносити пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

-публічно викладати свою позицію з питань державної політики і суспільного життя держави;

-брати участь в обговоренні дій і рішень органів державної влади, давати громадську оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні і не державні засоби масової інформації;

-співпрацювати з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями, тощо;

-підтримувати міжнародні зв’язки з громадськими організаціями інших держав, не заборонених чинним законодавством.

 

1.12 ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» є неприбутковою юридичною особою, має печатку та штампи зі своїм найменуванням, має рахунки у банківських установах, має свою символіку. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.13 Діяльність ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» не обмежується строком.

ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»  несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй рухомим та нерухомим майном, коштами у банківських установах тощо.  

ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Організації, крім випадків передбачених законодавством України.

 

1.14 Місце знаходження ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» та юридична адреса:

                                                                                м.Київ, вул..Котельнікова 25 а

 

 2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1 Основною метою діяльності ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів організації.    

2.2 Основними завданнями ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» є:

-сприяння самореалізації членів Організації;

-представлення й захист законних інтересів учасників бойових дій, учасників АТО, учасників ДУК, волонтерів АТО в органах державної влади, органах

місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях;

-сприяння духовному зростанню особистості, розвитку та реалізації громадської свідомості та інтелектуального потенціалу;

-сприяння військово - патріотичному вихованню молоді;

-поширення інформації про діяльність ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ».

 

3.УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ (УЧАСНИКИ) КИЄВО –СВЯТОШИНСЬКОЇ РС ВУ АТО, ВИБУТТЯ З НЕЇ.

 

3.1 Членство в ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» є добровільним. Воно є індивідуальним та фіксованим. 

 

 3.2 Членами ГО ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» можуть бути дієздатні громадяни України, віком від 18 років, учасників бойових дій, учасники АТО, волонтери АТО, незалежно від соціального статусу, раси, національності, статі, віросповідання, які дотримуються Статуту ГО ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ».  

 

3.3 Вступ до ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» здійснюється на підставі особистої письмової заяви, яка подається до керівного органу ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ». Рішення про прийом в члени ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» приймається простою більшістю голосів членів Ради ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ».

 

 3.4 Прийнятому в члени ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» видається членський квиток, зразок якого затверджується радою ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ».

 

3.5 Вибуття члена із ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» здійснюється на підставі поданої заяви до Ради ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ», або виключення за систематичне порушення Статуту.

Якщо своїми діями член ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» наносить моральну чи матеріальну ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ», або її членам, то такий член може бути виключений з ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» рішенням керівного органу. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ  

ГО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОЇ  РС ВУ АТО

 

4.1 Члени ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» мають права та обов’язки, передбачені законодавством України та цим Статутом.

 

4.2 Члени ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»:

-обирати та бути обраними до статутних органів ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»;

-висувати свою кандидатуру на будь-які посади в ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»;

-вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту, брати участь у виробленні мети та завдань ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»;

-вносити на розгляд керівного органу будь-які питання, пов’язані з діяльністю ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» та вживати заходів щодо їх вирішення;

-бути присутнім на засіданнях керівного органу при обговоренні питань, що безпосередньо пов’язані з цим членом;

-бути членом інших об’єднань громадян;

-одержувати інформацію, щодо діяльності ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»;

-безпосередньо брати участь у заходах, акціях та інших формах діяльності ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»;

-вільно висловлювати свої погляди, відстоювати свою думку і обговорювати будь-які питання діяльності ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»;

-при не згоді з рішенням будь-якого органу або посадової особи ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» оскаржити таке рішення у встановленому порядку до суду;

-з власної ініціативи припинити членство у ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ».

 

4.3 Кожен член ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» зобов’язаний:

-дотримуватись Статуту ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»;

-реалізовувати мету і завдання ГО воїнів-учасників ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»;

-виконувати рішення керівного органу ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»;

-виконувати взяті на себе обов’язки та  доручення керівних органів ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»;

-брати активну участь у здійсненні статутних ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»;

-дбати про зміцнення авторитету ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»;

-дотримуватись норм моралі та етики.

 

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ

 ОРГАНІВ ГО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОЇ РС ВУ АТО

 

5.1. Вищим керівним органом ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» є Загальні збори, які вирішують усі основні питання діяльності ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ», а саме:

-визначення організаційної структури ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»;

-прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень;

-обрання складу Правління (виконавчого комітету) ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ», Ревізійної комісії, обрання Голови Правління (виконавчого комітету)  та заступників Голови Правління(виконавчого комітету);

-загальний порядок використання коштів та майна ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»і прийняття відповідних документів;

-визначає суму, порядок сплати вступних та членських внесків;

-прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»;

-Загальні збори можуть розглядати і будь-які інші питання щодо діяльності ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ».

 

5.2. Кожний член ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» має один голос на Загальних зборах.

 

5.3. Загальні збори збираються за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Загальні збори вважаються чинними, якщо в їхній роботі беруть участь не менш як 50% членів ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ».  Усі рішення Загальних зборів ухвалюються відкритим  голосуванням простою більшістю голосів учасників Загальних зборів.

 

5.4. Загальні збори очолює голова Зборів, який обирається із учасників Зборів.

 

5.5. Скликання зборів (в тому числі і позачергових) може ініціювати Голова Правління (виконавчого комітету) ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ», або не менше як 50% членів ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ».

 

5.6. Про проведення Загальних зборів (в тому числі і позачергових) Голова Правління (виконавчого комітету) повідомляє членів ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» не пізніше ніж за 20 днів до їх початку.

 

5.7. Рішення Загальних зборів (в тому числі і позачергових) оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем Зборів.

 

ПРАВЛІННЯ

(ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ)

ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО

 КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»

 

5.8. У період між Загальними зборами постійно діючим виконавчим органом ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» є Правління (виконавчий комітет) . Кількісний склад Правління (виконавчого комітету) затверджується Загальними зборами. До складу Правління (виконавчого комітету) входять керівники осередків, що створюються в містах, селещі, сельських насаленних пунктів Києво-Святошинського району. Строк повноважень Правління -   1 (один) рік. Правління (виконавчий комітет) вирішує усі питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів.

 

5.9. Голова правління (виконавчого комітету) , заступники голови правління (виконавчого комітету), секретар та члени правління обираються загальними зборами ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» строком на 1(один) рік.

 

5.10. Правління (виконавчий комітет) вирішує такі питання:

-розробляє заходи по забезпеченню виконання завдань і функцій, покладених на воїнів-учасників АТО Києво – Святошинського району Статутом та рішеннями Загальних зборів, умовами та договорами;

-визначає розмір та порядок сплати вступних та членських внесків;

-організує та проводить засідання Загальних зборів;

-порушує питання про прийом, вихід та виключення з членів ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»;

-розробляє та затверджує зразки символіки, печатки, атрибутики  ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»;

-приймає рішення про створення госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств, в порядку встановленому діючим законодавством.

 

5.11. Засідання Правління (виконавчого комітету) ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» вважається чинним, якщо на ньому присутні більше половини його членів. Усі рішення на засіданнях Правління (виконавчого комітету) ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» ухвалюються простою більшістю голосів. Засідання Правління (виконавчого комітету) ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» протоколюються. Протокол засідання Правління (виконавчого комітету) ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» підписує голова ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» та секретар.

 

5.12. Правління (виконавчого комітету) ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» очолює Голова, який здійснює керівництво поточною діяльністю Правління (виконавчого комітету) ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ».

 

5.13. Повноваження Голови Правління (виконавчого комітету) :

-від імені ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» має право підписувати документи, у т.ч. заяви, запити, які подаються до органів державної влади, до підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, позовні заяви, заперечення на позовні заяви, господарські договори,  тощо;

-представляє ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»у відносинах з  державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями;

-від імені ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» здійснює інші повноваження керівника юридичної особи надані Цивільним, Господарським кодексами України.

 

5.14. Голова Правління (виконавчого комітету) ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» відповідає за збереження документації ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ».

 

5.15. Підпис представника колективного члена на документах ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ», в разі необхідності може бути засвідчений печаткою відповідної юридичної особи, колектив якої є членом ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ».

 

5.16. За відсутності Голови правління (виконавчого комітету) ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» (відпустка, відрядження, тощо) його обов’язки виконує Заступник Голови Правління (виконавчого комітету).

 

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

 

5.17. Контроль за фінансовою та іншою діяльністю ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Загальними Зборами ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» строком на 1 (один) рік.

Ревізійна комісія здійснює ревізію не менш ніж один раз на рік за власною ініціативою або ініціативою Голови Правління або Загальних зборів ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ».

           Ревізійна комісія подає висновок за річними звітами та балансами. Результати перевірок Ревізійна комісія надає Загальним зборами.

Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами Правління ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ».

 

5.18. В межах своїх повноважень а також у разі виявлення фінансових порушень Ревізійна комісія має право вимагати від членів ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» та посадових осіб необхідні матеріали та пояснення.

 

5.19. Ревізійна комісія ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» є правомочною приймати рішення, якщо на засіданнях присутні всі члени Ревізійної комісії ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» особисто.

 

5.20. Кожен член Ревізійної комісії має право одного голосу.

 

5.21. Усі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів.

 

5.22. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується головуючим (Головою Ревізійної комісії) та секретарем.

 

5.23. Члени Ревізійної комісії, які не згодні з рішенням Ревізійної комісії, вправі висловити окрему думку, що вноситься до протоколу та доводиться до відома Загальних зборів ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ».

 

5.24. Голова, члени Правління (виконавчого комітету) та голова Ревезійної комісії є посадовим особами.

 

6. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ТА  МАЙНО ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»

 

6.1. ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» володіє на правах власності майном та коштами Організації, необхідними для реалізації своїх статутних завдань. ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» використовує належне їй майно на свій розсуд, відповідно до законодавства України та цього Статуту.

 

6.2. Майно та кошти ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» формується за рахунок:

-Коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань чи гуманітарної допомоги;

-Пасивних доходів;

-Коштів або майна, які надходять від проведення основної діяльності, з урахуванням особливостей Податкового кодексу України;

-Дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

-вступних та членських внесків; добровільних пожертв, благочинних та спонсорських внесків громадян, підприємств, установ, організацій.

 

6.3. ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» самостійно визначає порядок формування фондів (фонд заробітної плати, резервний фонд тощо), напрями використання грошових надходжень. Право власності на майно Організації реалізує вищий орган – Загальні Збори ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ».

 

6.4. ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» має право вільно розпоряджатись належним їй рухомим та нерухомим майном, вчиняти свого рухомого та нерухомого майна будь-які правочини, що не суперечать Цивільному та Господарському кодексам України.

 

6.5. Кошти та майно ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» не можуть вільно перерозподілятися між його членами, а використовуються для досягнення мети і розв'язання завдань, передбачених цим Статутом.

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

7.1. Зміни і доповнення до Статуту приймаються Загальними зборами ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» за умови, що за таке рішення проголосувало не менше трьох четвертих від загальної кількості членів ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ». Внесені зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством.

 

 

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ»

 

8.1. Припинення діяльності ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» може проводитися шляхом її ліквідації, реорганізації, злиття з іншою громадською організацією.

 

8.2. Реорганізація та злиття з іншою громадською організацією здійснюється за рішенням загальних зборів  ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ».

         При реорганізації ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» новостворена юридична особа не є правонаступником ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ».

При злитті з іншою громадською організацією вся сукупність прав та обов’язків ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» переходить до її правонаступника –  іншої громадської організації.

 

 8.3. Ліквідація ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ» здійснюється за рішеннями Загальних зборів організації або суду.

         Орган, який прийняв рішення про ліквідацію, призначає ліквідаційну комісію, яка розраховується з державою, кредиторами та орендодавцями, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію.

 

8.4. Активи, що залишаються після ліквідації, не підлягають перерозподілу між членами ГО «ВОЇНІВ-УЧАСНИКІВ АТО КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ», а передаються іншій неприбутковій організації або за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

 

zoofirma.ru

Register

User Registration
or Скасувати
zoofirma.ru

Ремонт в Обухове Строительные работы Обухов Отделочные работы Продаж живина, сальцій, комбікорм

Facebook